Aktualności

BIURO,FIRMA, SKLEP, RESTAURACJA, INSTYTUCJA – W WARSZAWIE PODPISZEMY INDYWIDUALNĄ UMOWĘ Z KLIENTEM NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH!

W dniu 14 maja 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XXX/865/2020 zmieniającą zasady  odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych (np. biur, instytucji, firm, sklepów, restauracji, itp.) położonych na terenie Warszawy.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych nie będą już  odbierane przez gminę. Właściciele  nieruchomości niezamieszkałych mają  obowiązek samodzielnego zawarcia obowiązującej od 1 sierpnia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej. Rozliczenia za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będą regulowane pomiędzy właścicielem nieruchomości niezamieszkałej a firmą odbierającą odpady na podstawie faktury VAT. Od dnia 1 sierpnia właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie będzie ponosił opłaty na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy podpisać przed dniem wejścia w życie powyższej zmiany, czyli przed 1 sierpnia 2020 r. Firma BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz posiada wszelkie uprawnienia do zawarcia z Państwem takiej umowy. Posiadamy także jedną z najnowocześniejszych w Europie, instalację do zagospodarowania odpadów, przez co nawiązując z nami współpracę mogą Państwo być pewni, że odpady zostaną zagospodarowany w sposób ekologiczny i w pełni realizujący wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu. Posiadamy  27-letnie doświadczenie w odbiorze odpadów z biur, instytucji, firm, sklepów, restauracji itp.

Zachęcamy do współpracy z firmą BYŚ! Skontaktuj się z nami telefonicznie 22 835 40 48 lub mailowo biuro@bys.pl – pomożemy załatwić wszelkie formalności, uzgodnimy warunki współpracy dostosowane do indywidulanych potrzeb Klienta i specyfiki nieruchomości.

Informujemy także, iż w dalszym ciągu w systemie gminnym (z obowiązkiem wypełniania deklaracji i ponoszenia naliczonej przez gminę opłaty) pozostają tzw. nieruchomości mieszane (częściowo zamieszkałe, a częściowo nie, np. budynek, w którym są lokale usługowe lub handlowe oraz jednocześnie mieszkalne) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zobacz wszystkie aktualności