Kompleksowa obsługa gmin

Usługa odbioru i transportu odpadów od mieszkańców

W Byś Warszawa, usługę: wywóz nieczystości stałych oraz śmieci przemysłowych realizujemy w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualnie obsługujemy gminy: Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Zielonka oraz Łomianki.

Odbieramy zmieszane odpady komunalne jak również te zbierane selektywnie. Mieszkańcy gromadzą odpady w pojemnikach o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie pojemnikowym oraz workowym przy zachowaniu odpowiedniej kolorystyki (zielony: szkło opakowaniowe, żółty: tworzywa sztuczne i metale, niebieski: papier).

Odpady wywożone są zgodnie harmonogramem i na zasadach określonych w regulaminach utrzymania czystości i porządku, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych gmin.