Odbiór odpadów od klientów indywidualnych

W Byś Warszawa klientom indywidualnym zapewniamy kompleksową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów (wywóz śmieci) wytwarzanych w związku z prowadzoną budową czy remontem. Zapewniamy również odbiór odpadów gabarytowych, odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych. Wszystkie usługi mogą być świadczone w ramach zawieranych umów oraz w ramach jednorazowego zlecenia. Podstawiamy małe kontenery o pojemności 1,5 m3 i 2,5 m3 oraz kontenery o pojemności 5,5 m3 i 7 m3. Nasi pracownicy doradzą w wyborze odpowiedniego kontenera.

Świadczymy usługę odbioru:

  • odpadów komunalnych
  • odpadów budowlanych i odpadów remontowych (kontener na gruz, zmieszane odpady budowlane, gabaryty)
  • odpadów surowcowych selektywnie zbieranych (papier, karton, ścinka papierowa, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz odpadów surowcowych zbieranych łącznie
  • odpadów wielkogabarytowych (np. zużyte meble)
  • odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD)
  • odpadów zielonych

Odebrane odpady transportowane są profesjonalnym sprzętem do naszych instalacji zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249, gdzie zagospodarowane są zgodnie z przepisami prawa przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Dysponujemy nowoczesnymi instalacjami do przetwarzania: odpadów komunalnych (RIPOK), odpadów z działalności gospodarczej, odpadów surowcowych, odpadów budowlanych, odpadów remontowych, odpadów gabarytowych i odpadów zielonych. Posiadamy również instalacją do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów wysokokalorycznych oraz instalację do wytwarzania kruszywa z odpadów mineralnych.

Podstawową ofertę w zakresie odbioru odpadów uzupełniają: