Odbiór odpadów z firm, instytucji, biur

Nasza oferta obejmuje odbiór, wywóz i zagospodarowanie niemal wszystkich rodzajów odpadów mogących powstawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Już teraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Warszawy (biur, firm, sklepów, instytucji) mogą z nami podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Zapraszamy – pomożemy załatwić wszelkie formalności, nawiążemy współpracę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb oraz specyfiki nieruchomości!

W ramach świadczonych usług gwarantujemy:

 • przejęcie pełnej odpowiedzialności za odbierane odpady z uwagi na szeroki zakres naszych decyzji,
 • pomoc w zakresie BDO (Bazy Danych Odpadowych) - generowanie za klienta KPO poprzez aplikację BYŚ,
 • możliwość realizacji usług w godzinach nocnych,
 • obsługę Obiektów z certyfikatem LEED lub BREEM – stosowane przez nas technologie przetwarzania odpadów pozwalają osiągać nam do 95 % recyklingu odebranych odpadów,
 • doradztwo i pomoc merytoryczną związaną ze świadczoną usługą,

Do wywozu odpadów proponujemy pojemniki o pojemności 120L, 240L, 770L, 1100L  oraz  kontenery o pojemności 1,5m³; 2,5m³; 5,5m³ oraz 7 m³ oraz większe kontenery o pojemności 14m³, 21 m³  i 36 m³  i prasokontenery.

Wybierz pojemnik

UZUPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ, ABY OTRZYMAĆ OFERTĘ

Dane kontaktowe*

Adres wykonania usługi*

Chcę oddać*

Rodzaj i orientacyjna ilość odpadów*

Rodzaj pojemnika*

Częstotliwość opróżnienia*
Właściciel pojemnika*

Oświadczenia wymagane do otrzymania oferty*

W przypadku zainteresowania większą ilością pojemników prosimy o kontakt mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem: biuro@bys.pl. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów.

* - pole konieczne do wypełnienia

Odbierane przez nas odpady przetwarzane są na naszych nowoczesnych i zautomatyzowanych instalacjach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249. Z przetwarzanych odpadów wysortowujemy surowce wtórne, które przekazujemy do recyklingu oraz produkujemy paliwo alternatywne dla przemysłu cementowego i elektrociepłowni. Jesteśmy liderem w uzyskiwanych poziomach odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

Świadczymy usługę odbioru:

 • odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Warszawie (biura, firmy, sklepy, instytucje) na podstawie indywidualnej umowy z Klientem
 • odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
 • odpadów komunalnych
 • odpadów budowlanych i odpadów remontowych (gruz, zmieszane odpady budowlane)
 • odpadów surowcowych selektywnie zbieranych (papier, karton, ścinka papierowa, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz odpadów surowcowych zbieranych łącznie
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • odpadów zielonych

Dysponujemy nowoczesnymi instalacjami

spełniającymi kryteria najlepszej dostępnej technologii (BAT) do przetwarzania: odpadów komunalnych (instalacja komunalna), odpadów z działalności gospodarczej, odpadów surowcowych, odpadów budowlanych, odpadów remontowych, odpadów gabarytowych i odpadów zielonych. Posiadamy również instalację do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów wysokokalorycznych oraz instalację do wytwarzania kruszywa z odpadów mineralnych. Naszych klientów zapraszamy do zakładu BYŚ zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249, gdzie mogą zapoznać się z zaawansowanymi procesami przetwarzania odpadów.

Podstawową ofertę w zakresie odbioru odpadów uzupełniają: